Ekolojik Kuru Temizleme

NEDEN "EKOLOJİK” KURU TEMİZLEME?

Halen ülkemizde Kuru Temizleme işlemlerinde çok yaygın olarak kullanılmakta olan "Perclorethylene” KANSEROJEN bir kimyasal olması nedeniyle insan sağlığını ve çevreyi ciddi olarak tehdit etmektedir

Halen ABD ve Fransa'da tamamen yasaklanmış olan, Almanya'da kullanımı çok ağır şartlara bağlanan "Perclorethyle”, atık tüm Dünyada terk edilmeye başlamış ve yerini İnsan Sağlığı ve Çevre ile dost yeni çözcülere bırakmaya başlamıştır.

İnsan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen, KANSEROJEN madde içermeyen, tabiatta serbest halde bulunan hidrojen ve karbon atomlarından oluşan (Hidrokarbon), toprakta doğal olarak çözünen bir maddedir. Hidrokarbon kullanılarak yapılan temizleme sistemine ekolojik (veya organik) temizleme denir.

Kuru temizleme sorumlusu personelimiz, 15 yıldan tecrübeli kişilerden oluşmakta ve İtalya'da Renzacci firması tesislerinde teorik ve pratik eğitimler almışlardır.

DÜNYA'DA KURU TEMİZLEME'NİN TARİHİ:

Kuru Temizleme kavramının doğuşu 1800'lü yılların başlarına kadar gider. Dünya'da ilk kuru temizleme mağazasının 1840 yıllarında Paris'te açıldığı söylenmektedir. İlk dönemlerde petrol türevi (benzen, gaz yağı, benzin …vb) sıvıların kullanılmasıyla son derece tehlikeli ve sağlıksız ortamlarda yapılan Kuru Temizleme işlemleri 1930'larda "Perclorethylene” ile yapılmaya başlandı.

"Perclorethylene”nin KANSEROJEN ve çevreyi kirleten bir madde olması nedeniyle 1980'li yıllarda gelişmiş ülkeler bunu yasaklama eğilimlerine girmişlerdir. Bunun üzerine yeni çözücü madde arayışlarına girilmiş ve başta Hidrokarbon olmak üzere İnsan Sağlığına ve çevreye dost yeni çözücüler geliştirilmeye başlanmıştır.

1990'lı yıllarun başında ABD ve Fransa "Perclorethylene”i tamamen yasaklamış, Almanya ise çok ağır şartlar getirmiştir. Bu yasak her geçen gün tüm Avrupa ülkelerine yayılmaktadır. Bu yasağın yakın bir zamanda ülkemize de gelmesi kaçınılmazdır.

İtalyan RENZACCI firması 1965 yılından bu yana Kuru Temizleme ve Çamaşırhane makineleri konusunda üretim yapmakta ve yıllık cirosunun %7'sini Ar-Ge çalışmalarına ayırmaktadır.

RENZACCI gelişirdiği yeni nesil Kuru Temizleme makinelerinde Hidrokarbon kullanmaktadır. Doğada serbest halde bulunan Hidrojen ve Karbon atomlarından oluşan bu çözücü; insan sağlığına ve çevreye hiçbir zarar vermeden kuru temizleme işlemi yapmaktadır.

\mraniye (M. Akif Mah.) Kuru Temizleme